martes, 5 de junio de 2012

Eslovakia Nota de condena #Slovensko Poznámka presvedčenie


Nota de condena. Hay que cortarles los tentáculos al pulpo castrista. Con más denuncias!!
Nota de condena

EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO


Hay que cortarles los tentáculos al pulpo castrista. Con más denuncias!!


Una nota de condena.

Nos reporta el coordinador de Union por Cuba Libre para Eslovakia y el resto de Europa, el
señor Víctor Pérez, así como el señor Lázaro Jesús Hodelin sobre la situación que
viven los cubanos en ese país. Las manos largas de la tiranía Castro Comunista
de Cuba también llega a ese país y trata de poner una mordaza a las voces de
valerosos cubanos que allí residen.

El terror no solo se vive dentro de Cuba, sino también en aquellos países donde ellos piensan que los cubanos que allí residen no levantaran sus voces para denunciar las
barbaries que se cometen dentro de Cuba y en el exterior.

Que sepan los empleados del tirano de Cuba, que no en todas partes podrán ejercer presión o amordazar a cubanos valientes, que aunque lejos de los mayores núcleos de
exiliados, también son parte de este gran exilio y que no permitiremos de
ninguna manera que se cometan atropellos contra nuestros hermanos en cualquier
parte del universo donde se encuentren.

Por ese motivo estamos alertando al mundo libre poner sus ojos en estos rincones donde los
esbirros cubanos pretendan actuar con impunidad y violar los derechos de
nuestros compatriotas. Alertamos a todas las organizaciones y partidos políticos
y estamos alertando a las autoridades Slovakas a que tomen carta en este asunto
y no permitan que en su territorio se implante el terror y la represión que
existen en Cuba y que estos agentes del terrorismo internacional respeten el
derecho de todos y cada uno de los cubanos en ese país.

Se equivocan los integrantes de la guarida cubana en Slovakia al retar de callar a los cubanos libres que allí residen, se equivocan si piensan que silenciaran a los cubanos
dignos en sus denuncias contra los crímenes que se cometen dentro de Cuba.
Tanto el embajador de la tiranía castrista en Slovakia como sus empleados han
querido maniatar y acallar a quienes denuncian con valentía los atropellos y
las violaciones de los derechos humanos que a diario se cometen en la Isla
esclava.

Union por Cuba Libre alza su voz para denunciar a estos asesinos a sueldo, a esos terroristas acantonados en las embajadas alrededor del mundo y en especial en Slovakia,
para que se abstengan de tratar de intimidar a aquellos que ellos piensan son
desvalidos, y que por encontrarse en un país lejano, nuestras voces no se
escucharan para condenarlos.

Alertamos a las autoridades Slovakas para que tomen carta en este asunto y sepan poner en su lugar a estos sujetos que piensan que Slovakia es una extensión de Cuba.

Ejecutivo Central

Union por Cuba Libre


Poznámka trestov

BLOGGER hnutia, sa nazýva ako katalyzátor MORÁLNE vláda v očiach sveta


Musíme znížiť chobotnice chápadlá Castra. S viac sťažností!


Poznámka z presvedčenia.

Popisujeme únie koordinátora pre Kuba Libre na Slovensko a do zvyšku Európy,
Pán Victor Perez a pán Lazar Ježiš Hodelin na situáciu
Kubánci žijúci v tejto krajine. Dlhé ruky komunistickej tyranie Castro
Kuba taktiež dosahuje tam a snaží sa dať roubík na hlasy
odvážny Kubáncov, ktorí tam žijú.

Teror nie je len žiť na Kube, ale aj v krajinách, kde si myslí Kubáncov, ktorí tam žijú nemajú zvyšovať hlas, aby vypovedať
krutosti páchané na Kube iv zahraničí.

Nech pracovníci poznajú tyrana Kuby, ktorý nie všetky strany môžu tlačiť alebo papuľa statočný Kubáncov, aj keď ďaleko od hlavných centier
vyhnanci sú tiež súčasťou tohto veľkého vyhnanstva a neumožňoval
akýmkoľvek spôsobom, že trestnej činnosti páchanej v rozpore s našimi bratmi v niektorom
časť vesmíru, kde sa nachádzajú.

To je dôvod, prečo sme varujú slobodný svet dať svoje oči na týchto rohoch, kde
Kubánski gangstri, ktorá sa vyhlási beztrestné konanie a porušenie práva
naše krajanom. Upozorňujeme všetky organizácie a politické strany
a my sa varovať orgány, aby prijali Slovakas list na túto tému
a neumožňujú jeho území implantovať teror a útlak
existujú na Kube a že tieto prostriedky medzinárodného terorizmu, dodržiavať
právo každého jedného z Kubáncov v tejto krajine.

Mýlia s členmi kubánskej brlôžok problém Slovenska umlčať voľný Kubáncov, ktorí tam žijú, sú na omyle, ak si myslia, že Kubánci umlčaný
stojí v ich sťažností na zločiny spáchané na Kube.
Oba veľvyslanec Castro tyranie na slovenskom a jeho zamestnanci majú
Chcel putá a umlčať tých, ktorí odsudzujú zneužívanie a odvahu
porušovania ľudských práv, dopustil každý deň na ostrove
otrok.

Únie pre slobodnú Kubu vyjadrila svoj nesúhlas s týmito vrahmi k dispozícii, tieto teroristami umiestnené na veľvyslanectvách po celom svete a najmä na slovenské,
zdržať sa snaží zastrašiť ty, si myslia, že sú
bezmocný, a to našiel vo vzdialenej krajine, naše hlasy nie sú
počúvania odsúdiť.

Sme upozorniť orgány, aby prijali Slovakas list na túto tému a viem, zaviesť tieto jedinca, ktorí si myslia, že Slovensko je rozšírenie Kube.

Ústredná výkonný

Únie pre slobodnú Kubu


http://balconalcaribe.blogspot.com.es/2012/06/nota-de-condena-hay-que-cortarles-los.html


0 comentarios:

Publicar un comentario